Comment

Täiendatud teave seoses uisukohvikuga

Tänasest kehtima hakanud avalike ürituste keelamise tõttu Emajõe jääl toimub uisukohvik kinnise üritusena, sissepääs kutsetega. Vabandame!
L 23.01 hakkas kehtima Tartu Maavanema korraldus 22.01.2016 nr 1-1/49, mis keelab ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks Emajõe Tartu maakonna osas jääle mineku avalikkusele suunatud ürituste ja tegevuste korraldamiseks ja nendel osalemiseks.
Sellest tulenevalt otsustas Lodjaselts muuta pühapäevaks kavandatud uisukohviku kinniseks ürituseks, kuhu pääseb vaid seltsi kutsel. Vabandame!
Lodjaselts tuletab meelde, et enne Emajõe jääle minemist tuleb olla veendunud selle ohutuses.
Ka kõige käredama külmaga ei tasu jääle minna:
- Vabaduse silla lähistel, kuna jõe kitsendus ja põhjas olevad varemed tekitavad tugevat turbulentsi;
- Kaarsilla lähistel ja sealt allavoolu kuni sadamateatrini, kuna põhjas olevad varemed tekitavad tugevat turbulentsi ja jõgi on surutud tavalisest kitsamasse voolusängi; Samuti on püstloodis kaldakindlustustest võimatu kaldale pääseda;
- sulaga muutub jõejää varakult ohtlikuks ka Kroonuaia sillast ülesvoolu büroohotelli ja TÜ sordihoone vahel jõepõhjas oleva müüri kohal. 
- Emajõe tn kaldakindlustuses asuvast vaateplatvormist allavoolu kalda lähedal, kuna jõkke ulatuv rajatis tekitab turbulentsi;
- jõkke suubuvate torude ja kraavide suudmete lähedal.
Iga tartlane võiks Emajõge omaks pidada ja tunda seda nagu oma püksitaskut. 
Aga kui ei tunne, siis on targem üldse mitte jõejääle minna.

Lodjaselts

Add a comment

Email again: