EST

Õuesõppepäev "Emajõe elurikkus"

Õuesõppepäev „Emajõe elurikkus“

Tartus Lodjakojas sügisel või kevadel

Osalejate arv: 80 last vanuses 5-7 aastat ja I kooliaste.

Päeva lühikirjeldus: Lapsed jagatakse 4 rühma. Iga rühm läbib 4 aktiivõppemoodulit - Looduslodja retk Emajõel, vee-elustiku uurimine kaldal, vanade puutööriistade tundmaõppimise ja nendega puust lodjamudelite meisterdamise õpituba Lodjakojas ning maastikul orienteerumise ja loodusvaatluse elementidega Aaretejaht. Iga moodul kestab 45 min.

Õuesõppepäeva programmiline osa kestab kokku 3 h, lisaks 1 h lõunapiknikuks, toimumisaeeg orienteeruvalt kell 10-14.

Loodusõppepäeva „Emajõe elurikkus“ moodulite kirjeldus:

1.      Looduslodja retk Emajõel. Retk sisaldab loodusõpperogrammi, mille käigus otsime vastust küsimustele: Kuidas ja miks tekivad jõed? Millised taimed ja loomad jões elavad ja kuidas nad vee all hakkama saavad? Miks on jõed loodusele olulised? Kuidas on inimesed jõgesid läbi aegade kasutanud? Mida saan mina teha, et jõel oleks hea olla? Lisaks tutvume lodja kui Emajõe põlise laevatüübiga ja teostame laevasõiduga seotud loodusvaatlust – voolusuund ja kiirus, parem-vasak kallas, ilmakaared ja kompass, põhjareljeef ja kajalood, ilmastik.

2.      Vee-elustiku uurimine kaldal. Praktilise töö käigus tutvuvad lapsed vees elavate selgrootute loomadega, sealhulgas planktoniga. Vee-elustiku uurimiseks kasutatakse kahvasid, luupe, mikroskoope ja teisi vahendeid. Räägitakse veest elukeskkonnana ning kuidas see mõjutab organisme, kes seal elavad. 

3.      Puutööriistade ja lodjamudelite õpituba. Õpime tundma puidu kui ühe Eesti olulisema taastuva loodusvara erinevaid kasutusvõimalusi. Lodjakojas tutvume uue ja suurema lodja ehitusega ning uurime, kuidas saab metsas kasvavast puust laev ning mida ja miks tehakse erinevatest puudest. Lodjakoja käsitööklassis tutvume traditsiooniliste käsitööriistadega ning nende abil valmistab iga laps endale ise puust laevamudeli.

4.      Maastikul orienteerumise mäng Aaretejaht. Lastegrupp saab ülesande leida üles peidetud varandus. Mäng toimub Lodjakoja lähistel ning arendab maastiku vaatlemise, orienteerumise ning meeskonnatöö oskust. On vaja eristada vasakut-paremat ning tunda numbreid 1-10.

Õuesõppepäeva maksumus on 1600 eurot.

Hind sisaldab käibemaksu.

 Piknikukraam tuleb endal kaasa võtta!

Liisa-Lota Kaivo

Õuesõppe koordinaator
info@lodi.ee, 555 99 100,

MTÜ Emajõe Lodjaselts
Lodjakoja aadress: Ujula 98, Tartu 51008