EST

Lodjakoja teemapargi arendus

Lodjakoja teemapargi arendamisele ja uue lodja ehitamisele on õla alla pannud EAS.

Projekti algus ja lõpp: 01.03.2022 - 31.10.2023

Projekti lühikirjeldus:
Projekt aitab käivitada Lodjakoda kui aastaringselt toimivat osaluselamusi pakkuva kogupere teemapargi, millesarnast mujal Baltimaades ei leidu. Lodjakojas tutvustatakse maailmas unikaalset laevatüüpi Peipsi lotja ja ka teisi ajaloolisi siseveelaevu, näidatakse kohalike meistrite päris tööd päris laevaehitusel sh kohaliku taastuva loodusvara - puidu - väärindamist. Samuti tutvustatakse päris tööriistu ja pärandtehnoloogiaid, siseveeteede ajalugu, loodus- ja kultuuripärandit.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti tulemusel hakkab Lodjakoda tegutsema aastaringse rahvusvaheliselt tuntud teemapargina, kus on kesksel kohal kahemastilise lodja ehitusprotsessi demonstreerimine. Samuti on täiendatud Eesti sisevete laevandusajalugu ja pärandtehnoloogiaid tutvustav ekspositisooni ja sise- ning väliatrakstioone nii lastele kui täiskasvanutele. Uue Lodjakoja külastajad on esmajoones piletiga üksikkülastajad ja pered, aga ka õpilasgrupid ning korporatiivkliendid ja konverentsituristid Eestist ja välisriikidest. Lodjakoja teemapargi kontseptsioon on Baltimaades ainulaadne ning Lodjakojas ehitatav Emajõe-Peipsi lodi on maailmas unikaalne, vaid Eesti Suurjärvistule omane laevatüüp.

Rahastaja:
Euroopa Regionaalarengu Fond
EAS Turismisektori elavdamise programm (2014-2020.15.3.1)
Toetuse summa: 178 080,21 eur
Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames