EST

Looduse õpitoad

Looduse õpitubade teemad lähtuvad päeva teemast:

teisipäeval - jõepäeval traalime ja uurime Tartu Keskkonnahariduskeskuse juhtimisel jões elutsevaid
veeselgrootuid.

kolmapäeval - soopäeval näitab Peipsi Koostöö Keskus, mida huvitavat leidub turbakohvris. Teeme
lähemat tutvust soomaailmaga.

neljapäeval - kalapäeval selgitavad Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi osavad kalastajad huvilistele, et mis
kalad Emajões elavad ning kuna ja kuidas neid püüda.

reedel - külapäeval saame Luunja Maanaiste Seltsi abiga teada, mis viljad on valmimas ümbruskonna
taludes-külades ning mida huvitavat maal veel toimumas on.

laupäeval - järvepäeval tutvustab Arvo Tuvikene järveuurijate veealust tööd